نمایش 9 24 36

گالی پات 120 cc | گالی پات دندانپزشکی

260,000 تومان
مشخصات جالب و برتر این گالی پات دندانپزشکی محبوب:
نوع محصول گالی پات دندانپزشکی
دسته ابزار ظروف استیل
مزیت کاربردی سایز بزرگ
طراحی ساده و کاربردی
جنس بدنه مقاوم و بدون تغییر
مزیت کاربردی سایز مناسب در استفاده های متنوع
تنوع مدل دارد
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت به همراه 10 سال خدمات پس از فروش
کاربری ساده و جذاب
مزیت خرید عمر طولانی ابزار
مزیت استفاده کارایی راحت
هدف قابلیت استفاده برای انواع مصارف

گالی پات 180 cc | گالی پات دندانپزشکی

287,000 تومان
مشخصات مهم این گالی پات دندانپزشکی در یک نگاه:
نوع محصول گالی پات دندانپزشکی
دسته ابزار ظروف استیل
مزیت کاربردی سایز بزرگ
طراحی ساده و کاربردی
جنس بدنه مقاوم و بدون تغییر
مزیت کاربردی سایز مناسب در استفاده های متنوع
تنوع مدل دارد
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت به همراه 10 سال خدمات پس از فروش
کاربری ساده و جذاب
مزیت خرید عمر طولانی ابزار
مزیت استفاده کارایی راحت
هدف قابلیت استفاده برای انواع مصارف

گالی پات 30 cc جویا | گالی پات دندانپزشکی

182,000 تومان
مهم ترین مشخصات این گالی پات کوچک و کاربردی:
نوع محصول گالی پات دندانپزشکی
دسته ابزار ظروف استیل
مزیت کاربردی سایز کوچک
طراحی ساده و کاربردی
جنس بدنه مقاوم و بدون تغییر
مزیت کاربردی سایز مناسب در استفاده های متنوع
تنوع مدل دارد
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت به همراه 10 سال خدمات پس از فروش
کاربری ساده و جذاب
مزیت خرید عمر طولانی ابزار
مزیت استفاده کارایی راحت
هدف قابلیت استفاده برای انواع مصارف

گالی پات 60 cc جویا | گالی پات دندانپزشکی

224,000 تومان
مهم ترین مشخصات این گالی پات دندانپزشکی کاربردی:
نوع محصول گالی پات دندانپزشکی
دسته ابزار ظروف استیل
مزیت کاربردی سایز متوسط
طراحی ساده و کاربردی
جنس بدنه مقاوم و بدون تغییر
مزیت کاربردی سایز مناسب در استفاده های متنوع
تنوع مدل دارد
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت به همراه 10 سال خدمات پس از فروش
کاربری ساده و جذاب
مزیت خرید عمر طولانی ابزار
مزیت استفاده کارایی راحت
هدف قابلیت استفاده برای انواع مصارف

گالی پات 90 cc | گالی پات دندانپزشکی

240,000 تومان
مهم ترین مشخصات این گالی پات دندانپزشکی جذاب:
نوع محصول گالی پات دندانپزشکی
دسته ابزار ظروف استیل
مزیت کاربردی سایز متوسط
طراحی ساده و کاربردی
جنس بدنه مقاوم و بدون تغییر
مزیت کاربردی سایز مناسب در استفاده های متنوع
تنوع مدل دارد
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت به همراه 10 سال خدمات پس از فروش
کاربری ساده و جذاب
مزیت خرید عمر طولانی ابزار
مزیت استفاده کارایی راحت
هدف قابلیت استفاده برای انواع مصارف