نمایش 9 24 36

فرز الماسه 389 Jota

374,900 تومان

مشخصات این محصول کاربردی و محبوب:

محصول فرز الماسه 389 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 012 با رنگ آبی سایز 014 با رنگ آبی (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 802K Jota

مشخصات مهم این محصول در یک نگاه:

محصول فرز الماسه 802K Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 014 با رنگ سبز (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 805 Jota

ویژگی های این محصول کاربردی و محبوب:

محصول فرز الماسه 805 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 009 با رنگ آبی سایز 010 با رنگ مشکی سایز 012 با رنگ سبز، مشکی سایز 014 با رنگ سبز، مشکی سایز 016 با رنگ سبز، مشکی، آبی سایز 018 با رنگ آبی، سبز سایز 021 با رنگ آبی  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 806 Jota

294,900 تومان

مشخصات اصلی این محصول کاربردی و محبوب:

محصول فرز الماسه 806 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 010 با رنگ سبز سایز 012 با رنگ سبز سایز 014 با رنگ سبز سایز 016 با رنگ سبز  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 807 Jota

294,900 تومان

ویژگی های اصلی این محصول کاربردی و محبوب:

محصول فرز الماسه 807 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 012 با رنگ آبی سایز 014 با رنگ سبز سایز 016 با رنگ آبی، سبز سایز 018 با رنگ آبی، سبز  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 808L Jota

294,900 تومان

مشخصات کاربردی این محصول جذاب و محبوب:

محصول فرز الماسه 808L Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 010 با رنگ آبی سایز 012 با رنگ آبی، سبز سایز 014 با رنگ آبی، سبز سایز 016 با رنگ آبی، سبز سایز 018 با رنگ آبی، سبز  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 808RL Jota

مشخصات مهم این محصول کاربردی و محبوب:

محصول فرز الماسه 808RL Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 012 با رنگ آبی، سبز سایز 014 با رنگ آبی، سبز، مشکی سایز 016 با رنگ آبی، سبز، مشکی سایز 018 با رنگ آبی، سبز  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 811 Jota

مشخصات اصلی این محصول کاربردی و جذاب:

محصول فرز الماسه 811 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 033 با رنگ آبی، سبز، مشکی  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 811L Jota

مشخصات این محصول کاربردی و جذاب:

محصول فرز الماسه 811L Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 037 با رنگ آبی، سبز، مشکی  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 815 Jota

مشخصات کاربردی این محصول جذاب:

محصول فرز الماسه 815 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 018 با رنگ آبی سایز 023 با رنگ آبی، سبز  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 818 Jota

ویژگی های این محصول کاربردی و مهم:

محصول فرز الماسه 818 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 035 با رنگ آبی، سبز سایز 040 با رنگ آبی  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

فرز الماسه 820 Jota

مشخصات این محصول کاربردی و محبوب:

محصول فرز الماسه 820 Jota
دسته محصول دسته فرز توربین دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد لایه نگهدارنده صاف (بدون برآمدگی یا فرورفتگی)
مزیت عملکردی فرز الماسی
موارد کاربرد خالی کردن پر شدگی های قدیمی
مزیت استفاده ارائه شده سایز و رنگ متنوع
برند سازنده Jota
کیفیت در استفاده بسیار تیز
بسته بندی 5 عددی
 مدل انتخابی شما سایز 014 با رنگ زرد سایز 016 با رنگ آبی، زرد سایز 031 با رنگ قرمز  (***در توضیحات خرید انتخاب کنید کدام رنگ و سایز برای شما مناسب است.***)
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش