نمایش 9 24 36

نخ زیر لثه Denta Flux

مشخصات اصلی این محصول کاربردی و محبوب:

محصول نخ زیر لثه Denta Flux
دسته محصول دسته نخ زیر لثه دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف مختلف
بروز عملکرد بند آوردگی خون مناسب
مزیت عملکردی قابلیت جذب بالای هموستاتیک
موارد کاربرد مناسب برای قالبگیری و کنار زدن لثه هنگام تهیه پروتز
مزیت استفاده جنس 100 درصد پنبه
برند سازنده Denta Flux
کیفیت در استفاده طول 244 سانتی متری
بسته بندی دارای سه سایز ضخامتی 0، 00 و 000
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

نخ زیر لثه Medicept Medi-PAK

250,000 تومان

مشخصات اصلی این محصول کاربردی:

محصول نخ زیر لثه Medicept Medi-PAK
دسته محصول دسته نخ زیر لثه دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف مختلف
بروز عملکرد بند آوردگی خون مناسب
مزیت عملکردی قابلیت جذب بالای هموستاتیک
موارد کاربرد مناسب برای قالبگیری و کنار زدن لثه هنگام تهیه پروتز
مزیت استفاده جنس 100 درصد پنبه
برند سازنده Medicept
کیفیت در استفاده طول 244 سانتی متری
بسته بندی دارای سه سایز ضخامتی 0، 00 و 000
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

نخ زیر لثه Muller Omicron

مشخصات این محصول کاربردی و محبوب:

محصول نخ زیر لثه Muller Omicron
دسته محصول دسته نخ زیر لثه دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف مختلف
بروز عملکرد بند آوردگی خون مناسب
مزیت عملکردی قابلیت جذب بالای هموستاتیک
موارد کاربرد مناسب برای قالبگیری و کنار زدن لثه هنگام تهیه پروتز
مزیت استفاده جنس 100 درصد پنبه
برند سازنده Muller Omicron
کیفیت در استفاده طول 330 سانتی متری
بسته بندی دارای 4 سایز ضخامتی متفاوت
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش