نمایش 9 24 36

ماندرل پیچی Tor-VM مخصوص دیسک بدون مرکز

150,000 تومان

مشخصات اصلی این محصول کاربردی:

محصول ماندرل پیچی Tor-VM مخصوص دیسک بدون مرکز
دسته محصول دسته ماندرل دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد بدون زنگ زدگی
مزیت عملکردی مناسب برای نمد پرداخت متنوع
موارد کاربرد مخصوص دیسک های بدون مرکز
مزیت استفاده مناسب برای مولت های خورشیدی و دیسکی
برند سازنده Tor-VM
کیفیت در استفاده کیفیت نهایی بالا
بسته بندی 1 عددی پیچی
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

ماندرل فشاری Acurata

ویژگی های این محصول کاربردی و محبوب:

محصول ماندرل فشاری Acurata
دسته محصول دسته ماندرل دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد بدون زنگ زدگی
مزیت عملکردی مناسب برای ونیر کامپوزیت
موارد کاربرد مخصوص دیسک های مرکزدار
مزیت استفاده مناسب برای مولت های خورشیدی و دیسکی
برند سازنده Acurata
کیفیت در استفاده کیفیت نهایی بالا
بسته بندی 1 عددی مخصوص آنگل
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

ماندرل فشاری مخصوص Tor-VM دیسک پولیش مرکزدار

150,000 تومان

مشخصات اصلی این ماندرل با کیفیت:

محصول ماندرل فشاری مخصوص Tor-VM دیسک پولیش مرکزدار
دسته محصول دسته ماندرل دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد بدون زنگ زدگی
مزیت عملکردی مناسب برای نمد پرداخت متنوع
موارد کاربرد مخصوص دیسک پولیش مرکزدار
مزیت استفاده مناسب برای مولت های خورشیدی و دیسکی
برند سازنده Tor-VM
کیفیت در استفاده کیفیت نهایی بالا
بسته بندی 1 عددی فشاری
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش

مینی ماندرل دیسکی تکی Cosmedent

ویژگی های این محصول کاربردی و محبوب:

محصول مینی ماندرل دیسکی تکی Cosmedent
دسته محصول دسته ماندرل دندانپزشکی
کیفیت محصول بالا برای مصارف متنوع
بروز عملکرد بدون زنگ زدگی
مزیت عملکردی مناسب برای نمد پرداخت کامپوزیت
موارد کاربرد مخصوص دیسک های پرداخت کامپوزیت
مزیت استفاده مناسب برای مولت های خورشیدی و دیسکی
برند سازنده Cosmedent
کیفیت در استفاده کیفیت نهایی بالا
بسته بندی 1 عددی دارای سنبه نوع لچ
پشتیبانی و گارانتی پشتیبانی خرید توسط وب سایت نوتریدنت کاملا رضایت بخش