مقایسه اسکنر داخل دهانی و قالبگیری سنتی

مقایسه اسکنر داخل دهانی و قالبگیری سنتی؛ راهبردی نوین در دنیای دندانپزشکی

اسکنرهای داخل دهانی و قالبگیری سنتی هر دو روش متداول در زمینه پروتزهای دندانی هستند. اما اخیراً اسکنرهای داخل دهانی به عنوان یک روش پیش...

ادامه مطلب